Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sleutelspecialist Leeuwarden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sleutelspecialist Leeuwarden, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sleutelspecialist Leeuwarden hebt verstrekt. Sleutelspecialist Leeuwarden kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Sleutelspecialist Leeuwarden(uw) gegevens nodig heeft

Sleutelspecialist Leeuwarden verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Sleutelspecialist Leeuwarden uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Sleutelspecialist Leeuwarden gegevens bewaart

Sleutelspecialist Leeuwarden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Sleutelspecialist Leeuwarden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Sleutelspecialist Leeuwarden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sleutelspecialist Leeuwarden gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Sleutelspecialist Leeuwarden maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ids Internet bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Sleutelspecialist Leeuwarden te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sleutelspecialist Leeuwarden heeft hier geen invloed op. Sleutelspecialist Leeuwarden heeft Google geen toestemming gegeven om via Ids Internet verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sleutelspecialist.frl Sleutelspecialist Leeuwarden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Sleutelspecialist Leeuwarden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sleutelspecialist Leeuwarden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ids Internet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met S. Rauwerda op via info@sleutelspecialist.frl


Sleutelspecialist Leeuwarden is als volgt te bereiken:

PostadresSint Jacobstraat 10
8911 HT Leeuwarden
Vestigingsadresidem
KVK nummer77363833
Telefoon058 212 88 24
E-mailadresinfo@sleutelspecialist.frl


www.sleutelspecialist.frl is een website van Sleutelspecialist Leeuwarden